به تمامی در خواست‌های کارت سوخت پاسخ داده شد

به تمامی در خواست‌های کارت سوخت پاسخ داده شد

علی‌اکبر عرب‌عامری درخصوص آخرین وضعیت توزیع به متقاضیان، گفت: در اوایل امسال یک میلیون تقاضای کارت سوخت داشتیم به طوری که کارت خام برای جوابگویی موجود نبود همچنین در سال گذشته (۱۴۰۱) سه تا چهار میلیون تقاضا کارت سوخت را پاسخ دادیم.

عرب عامری گفت:در حال حاضر باتوجه به افزایش تولید خودرو و تقاضا تمامی کارت های سوخت متقاضیان به دست متقاضیان رسیده است.

گفته مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در سال های گذشته کارت سوخت متقاضیان با روند چند ماه به دست افراد می رسید ولی این روند اکنون محدود و در کمتر از حدود یک ماه کارت سوخت متقاضیان به دست متقاضی می رسد.

عرب عامری گفت: اکنون ۸۰۰ هزار کارت سوخت خام وجود دارد و هیچ مشکلی برای پاسخ به تقاضا نیست و در زمان کوتاهی فرآیند تحویل کارت سوخت به انجام می‌شود.

او در خصوص روند تاخیر کارت سوخت به دست متقاضیان گفت: این به دلیل روند توزیع است در غیر این صورت ما مشکلی نداریم.

به تمامی در خواست‌های کارت سوخت پاسخ داده شد