به کاندیدای اهل اسراف، رأی ندهیم…

مژده خبر- به کاندیدای اهل اسراف، رأی ندهیم عنوان یادداشت روز ماست که باهم می خوانیم:

مقام معظم‌ رهبری:
«یکی از کارهایی که بنده – چه در تبلیغات #انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری – همیشه نگران آن هستم، این است.

نه خودشان تبلیغات‌ پرخرج کنند، نه به طرفدارانشان اجازه دهند. بعضی افراد ممکن است بگویند به ما ربطی ندارد؛ این کار پُرخرج را دیگران می‌کنند. شما بگویید نکنند.

خوشبختانه آن‌گونه که اطلاع پیدا کردم، ساعت‌های فراوانی برای نامزدها وقت گذاشته‌اند که از طریق تلویزیون و رادیو با مردم حرف بزنند… خیلی خوب؛ این بهترین تبلیغات است. رادیو و تلویزیون همه‌جا وجود دارد؛

چه نیازی هست که برای تبلیغات گوناگونِ رنگینی که بعضی جاها می‌کنند، پول زیادی مصرف شود که احیاناً بعضی افراد هم نتوانند خودشان آن خرج را کنند و مجبور باشند از کسانی بگیرند و خدای نکرده وام‌دار شوند؟»
( ۲۸/۲/۱۳۸۰ )

پ.ن: یکی از معیار ها برای انتخاب نماینده، نحوه خرج کردن و‌ تبلیغات کردن او است. نماینده ای که اهل اسراف و تباه کردن باشد، ثروت و امکانات مملکت را هم تباه می کند!

پیگیری کنید ببینید برای دعوت یک چهره شاخصی مثل ؟؟!!! که خود سردمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی است ومبارزه با اسراف چند تا بنر وبا چه قیمتی وبا هزینه چه کسانی وبه منظور چی واز طرف چه کسانی دعوت شد و آیا این مقدمه وچراغ سبز ولخرجی به جامعه کاندیدها نبود ونیست وآیا خود دکتر از این ولخرجیها خبر دارد وراضی هست که طعمه تبلیغات زود هنگام شده است
#تبیین بصیرت برای انتخاباتی پاک
#انتخاب اصلح

  • نویسنده : سید ابراهیم سارج هاشمی
  • منبع خبر : مژده خبر