بورس کی بازگشایی می شود؟
بورس کی بازگشایی می شود؟

بورس از روز یکشنبه ۱ فروردین ماه تا روز چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ طبق روال تعطیلی‌های رسمی کشور، تعطیل است. پنجشنبه ۵ فروردین و جمعه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز طبق قانون همیشگی بورس تعطیل و بنابراین اولین روز کاری بورس شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ است.. یک شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰ دومین روز […]

بورس از روز یکشنبه ۱ فروردین ماه تا روز چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ طبق روال تعطیلی‌های رسمی کشور، تعطیل است. پنجشنبه ۵ فروردین و جمعه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز طبق قانون همیشگی بورس تعطیل و بنابراین اولین روز کاری بورس شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ است..

یک شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰ دومین روز کاری بورس در سال جدید و دوباره دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰ به دلیل ولادت حضرت قائم عج و تعطیل رسمی، بورس نیز تعطیل است.

سه شنبه و چهارشنبه ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ بورس معاملات خود را از سر خواهد گرفت.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تقاضای انباشته مردم برای مسکن جوانان بی پاسخ مانده/مسکن ملی،راهی برای خانه دار شدن جوانان قشمی