بی‌احترامی مفسر انگلیسی به سرود ملی فرانسه

بی‌احترامی مفسر انگلیسی به سرود ملی فرانسه

«جاناتان پیرس» مفسر انگلیسی زنان ۲۰۲۳، در شبکه‌های اجتماعی به دلیل بی‌احترامی به سرود فرانسه مورد انتقاد قرار گرفته است.

این مفسر شبکه بی بی سی در جریان اجرای سرود ملی فرانسه پیش از شروع دیدار فرانسه و مراکش به برقراری ارتباط با همکار خود روی آنتن ادامه داد. هواداران فوتبال معتقدند که پیرس نباید هنگام پخش سرود ملی فرانسه صحبت می‌کرد.

پیرس از یکی از همکارانش پرسید: "من روی آنتن بودم؟ " و پس از آن به بحث در مورد مسائل فنی در مورد پخش ادامه داد.

پیش از این بی بی سی مجبور شده بود به دلیل پرسش ناراحت کننده خبرنگارش از گیزلان چبک، تیم ملی زنان مراکش عذرخواهی کند.

بی‌احترامی مفسر انگلیسی به سرود ملی فرانسه