بیانیه  متفاوت  یکی از  کسانی که در پیش  ثبت نام  خود را نامزد انتخابت  کرده  است / احسان فتاپور از کوهدشت

 

بیانیه  متفاوت  یکی از  کسانی که در پیش  ثبت نام  خود را نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی   کرده  است  ، نیک میدانم اعلام کاندیداتوری در انتخابات مجلس باتوجه به جمیع شرایط نامطلوب، باعث تکدر خاطر خواهد شد اما به جهت اطلاع رسانی گریزی نیست. مستدعیست بر من ببخشایید.

هم دیاران، بی پرده و پیرایه، اینجانب باورمند به مردم سالاری و تلاش برای اصلاحات تدریجی و البته موثر و مستمر در یک جامعه متکثر با شراکت تمام سلایق و حضور در پروسه همه پرسی می باشم. نه قائل به تعهدی بر ذمه مردم هستم و نه برای خود و دیگران با هر لباس و جایگاهی، مرتبتی بالاتر از یک شهروند متصورم. با این ذهنیت و بواسطه تجربه کاری، رشته تحصیلی و شناخت خود از منطقه و مشکلاتش، مسائلی را که می دانم و میشناسم و عمدتا بر محور آب و زیرساخت های اساسی تدوین شده، در قالب یک برنامه بعنوان نقشه راه ارائه داده و سعی در توضیح آنها و نحوه به سرانجام رسیدنشان بصورت علمی و عملی دارم.(چهار مورد مهم را تا کنون ذکر و به اختصار توضیح داده ام) خواهشمند است برنامه و بندها را ملاحظه بفرمایید، اگر مطلوبتان بود یاریم رسانید، ناقص بود راهنماییم کنید و چنانچه پسندتان نشد، آنکه با ادله متقن، دارای برنامه ای جامع تر که قابلیت اجرایی شدن را داشت، برگزینید که هر چه رای شما باشد پیوسته نیکوست.

یکی از راه هایی که به روشن شدن اذهان کمک می‌کند مناظره های شفاف در مهلت قانونی، با رعایت ادب و آداب مناظره است که برکات بسیار دارد. ابتدا سطح تبلیغات و توقعات را بالا می‌کشاند ‌و سندی مصور خواهد شد برای پاسخگویی، در ادامه برای نخستین بار کاندیداهای محترم را مجاب به تهیه برنامه نموده که با قابلیت های کاری و تحصیلی شان همخوانی داشته باشد، نهایتاً نیز هل من مبارزیست متمدنانه و روشنگر که سبب می شود کاندیداها آنچه در چنته دارند را به ورطه قضاوت عمومی بگذارند. یقینا این کار به جهت دهی برای انتخابی درست کمک خواهد کرد.
امید که این مهم به سرانجام رسد و امیدوارتر که ترهانی آباد را شاهد باشیم.

احسان فتاپور