بیرانوند: از حق پرسپولیس و هوادارانش دفاع کردم

بیرانوند: از حق پرسپولیس و هوادارانش دفاع کردم

پس از جلسه امروز کمیته انضباطی در مورد رسیدگی به تخلف خودش پس از دیدار با برگزار شد، اظهار داشت: به هر حال با توجه به دعوت به کمیته انضباطی به این جلسه آمده و صحبت‌هایی انجام دادم که به نفع باشگاه پرسپولیس و هوادارانش بود.

بیرانوند

در حرف‌های قبلی‌ام به هیچ کس بی‌احترامی نکردم و فقط خواستم از هواداران و پرسپولیس دفاع کنم. گفتم اگر قرار است بازی‌های ما به خاطر شرایط ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر باشد، محل بازی ما را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عوض کنید. امروز هم این مسائل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توضیح دادم و جلسه بسیار خوبی بود.