تامین آب شرب پایدار زوار اربعین از کنگاور تا خسروی

‍ تامین آب شرب پایدار زوار اربعین از شهرستان کنگاور تا مرز خسروی

به گزارش  مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و رئیس ستاد اربعین شرکت های آب و برق استان گفت: برای تامین آب شرب پایدار زوار اربعین از شهرستان کنگاور تا مرز خسروی برنامه ریزی های لازم با همکاری سایر شرکت های صنعت آب و برق استان و دیگر دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه رضا داودی اظهار داشت: دراین خصوص تمهیدات لازم اندیشیده شده و هیچ مشکلی بابت تأمین آب شرب زوار اربعین از شهرستان کنگاور تا مرز خسروی وجود ندارد.

ایشان خاطر نشان کرد: فاضلاب تولیدی در پایانه مرزی خسروی را به تصفیه خانه قصرشیرین انتقال می‌دهیم و در مجموع هیچ مشکلی از نظر زیرساخت های آب و فاضلاب در این مرز وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و رئیس ستاد اربعین شرکت های آب و برق استان افزود: امیدواریم امسال هم مانند سنوات گذشته میزبان خوبی برای زوار اربعین حسینی علیه السلام باشیم.