تانک‌های آمریکایی آبرامز به اوکراین فرستاده می‌شوند

تانک‌های آمریکایی آبرامز به اوکراین فرستاده می‌شوند

سی ان ان گزارش داد که این مسئله را داگ بوش، رئیس بخش تدارکات نیروهای زمینی عنوان کرده است.

وی عنوان کرد که این تانک‌ها به همراه تجهیزات دیگر از جمله مهمات، قطعات اضافی و وسایل تعمیراتی ابتدا باید اروپا و سپس از آنجا به ارسال شوند.

سی ان ان همچنین گزارش داد که ایالات متحده آموزش در ماه مه آموزش نیروهای اوکراینی برای استفاده از تانک‌ها را آغاز کرده است.

تانک‌های آمریکایی آبرامز به اوکراین فرستاده می‌شوند