تحول بیکاری

بیکاری سالیان سال است که بر کرمانشاه سایه افکنده. اولین خواسته عمومی مردم از کاندیداها چاره اندیشی برای حل این معضل است و در این راستا کاندیداها به فراخور سواد و معلومات خود پاسخ هایی در غالب وعده و وعید به مردم میدهند. وعده های فریبنده دور از واقعیتهای موجود است. فراوانی کارخانه های بزرگ […]

بیکاری سالیان سال است که بر کرمانشاه سایه افکنده.

اولین خواسته عمومی مردم از کاندیداها چاره اندیشی برای حل این معضل است و در این راستا کاندیداها به فراخور سواد و معلومات خود پاسخ هایی در غالب وعده و وعید به مردم میدهند.

وعده های فریبنده دور از واقعیتهای موجود است. فراوانی کارخانه های بزرگ که بتواند جاذب هزاران بیکار باشد به یک افسانه شبیه است .

مناطق توسعه نیافته ی صنعتی بدلیل عدم جوابگویی تئوری هزینه و سود توفیقی برای جذب سرمایه گذارای ملی ندارند . تنها راه متصور که پیش روی مسئولین کشور و منطقه باقی است که بتواند صدها هزار بیکار کرمانشاهی را جذب بازار کار نماید استفاده از قابلیتهای موجود استان است که اشاره می گردد:

مبدا ورودی و خروجی خسروی تنها مرز بین المللی شناخته شده و ترانزیتی غرب کشور است . انتقال بخشی از ترانزیت آسیا ، اروپا و آسیا ، آمریکا و بالعکس به مرز خسروی و بهره گیری از ظرفیتهای این مبدا ترانزیتی و تخصیص بخشی از درآمدهای گمرکی خسروی برای عمران کرمانشاه (با تصویب قوانین لازم در مجلس) بی شک بخش عمده ای از بیکاری پنهان و آشکار کرمانشاه از بین خواهد رفت که علاوه بر فعال شدن ناوگان جاده ای استان ، پیوستن جوانان ما به بازار تجارت بین المللی و منطقه ای تسهیل می گردد .

نزدیکی خسروی به عراق و اردن و مدیترانه علاوه بر بهره گیری از بازار تجارت خارجی عراق که رقمی بالغ بردهها میلیارد دلار در سال نشان می دهد می تواند زمینه ی ایجاد یک منطقه ی آزاد تجاری در قصرشیرین و یا کرند را فراهم آورد با تخصیص درصدی از حق ترانزیت کالا از مبدا خسروی برای رفع زمینه های بیکاری می تواند شاهد رشد نزولی نرخ بیکاری در استان بود .

نسرین باقری در صورت راهیابی به مجلس بخش عمده ی تلاش خود را با برنامه های طراحی شده در این زمینه معطوف به بازگشایی مرز ترانزیتی خسروی و اکتیو بودن این بازار تجاری بمعنای واقعی اقدام خواهد نمود .