تداوم طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات در پایتخت ضروری است

تداوم طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات در پایتخت ضروری است

پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر مدیریت در پایتخت، گفت: طرح شناورسازی ادارات و مراکز آموزشی مدلی موفق در کنترل ترافیک است و ضرورت دارد این طرح ادامه یابد.

وی افزود: از مهر با توجه به بازگشایی و دانشگاه‌ها و با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد جمعیت تهران قشر و دانشجو است ضرورت دارد که طرح با مدل بهتری در تهران اجرا شود تا بتوانیم ترافیک مهرماه را به نوعی مدیریت کنیم.

استاندار تهران ادامه داد: سال گذشته این طرح موجب کاهش ۳۰ درصد صبحگاهی در تهران شده که تلاش داریم با مدیریت ساعت کاری ادارات و مراکز آموزشی امسال این طرح را با کیفیت بهتری انجام دهیم.

ساعت کار