تردد زائرین در مرزهای ۶ گانه با سهولت انجام می‌شود

تردد زائرین در مرزهای ۶ گانه با سهولت انجام می‌شود

در اطلاعیه شماره یازده اعلام کرد: در کلیه مرزهای ۶ گانه با وجود کثرت زائرین با سهولت انجام می‌شود.

جاده‌های منتهی به دارای تردد روان و بعضا نیمه‌سنگین است.

پارکینگ‌های مرزهای ۶ گانه همچنان دارای ظرفیت لازم برای پذیرش خودروهای زائرین است.

توصیه می‌شود از مرزهای باشماق و تمرچین به دلیل آب و هوای معتدل در این مناطق و سهولت در تردد استفاده شود.

کرایه مینی‌بوس‌های عراقی در مرز تمرچین با تلاش‌های صورت گرفته حدود ۲۰ درصد کاهش یافت.

تردد زائرین در مرزهای ۶ گانه با سهولت انجام می‌شود