ترمینال «آبرو و ویترین» شهر است/ چرا آبروداری نمی کنیم؟

در همه شهرهای ایران و البته دنیا از ترمینال و فرودگاه به عنوان آبرو و ویترین شهرها یاد می شه اما متاسفانه در شهر ما حال و روز هم ترمینال و هم فرودگاه کرمانشاه بسیار ناخوشایند است. متاسفانه ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه هیچگونه امکانات رفاهی ندارد و از هیچگونه اصول زیباشناختی شهری بهره ای نبرده […]

در همه شهرهای ایران و البته دنیا از ترمینال و فرودگاه به عنوان آبرو و ویترین شهرها یاد می شه اما متاسفانه در شهر ما حال و روز هم ترمینال و هم فرودگاه کرمانشاه بسیار ناخوشایند است.

متاسفانه ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه هیچگونه امکانات رفاهی ندارد و از هیچگونه اصول زیباشناختی شهری بهره ای نبرده است چراکه مربوط به دوران جنگ است و تا کنون چندین بار با مسوولین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان پیگیر وضعیت این ترمینال بوده ایم اما هیچ پاسخ قانع کننده ای به ما نداده اند.

مسوولین استان می گویند که قرار است در حد فاصل فرودگاه و ایستگاه راه آهن کرمانشاه، یک ترمینال جدید راه اندازی کنیم اما در عمل می بینیم که هیچ خبری از این پروژه نیست.

وضعیت ترمینال راه کربلا نیز به مراتب بدتر از وضعیت ترمینال شهید کاویانی است و گویا هیچ برنامه ای برای آن هم ندارند.

از مسوولین استان درخواست داریم که نگاه ویژه تری به موضوع ترمینال کرمانشاه داشته باشند چراکه ترمینال ویترین و آبروی هر شهری است.