ترکیب تیم‌های ملی کشتی فرنگی جوانان و بزرگسالان اعلام شد

ترکیب تیم‌های ملی کشتی فرنگی جوانان و بزرگسالان اعلام شد

اردوی نهایی متصل به اعزام تیم‌های ملی کشتی فرنگی جوانان و بزرگسالان ناشنوایان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و فرنگی ناشنوایان در بیشکک قرقیزستان، در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد.

با اعلام کمیته فنی فدراسیون نفرات اعزامی به شرح زیر است:

جوانان

محمد باقری، علی قربانی، علیرضا نامدار، حسین حسینی، مهدی علیدادی، مهدی بزی، آرمان گراوند
مسلم شیرزاد (سرمربی)، محمد مرادی، شورش آقایی و سید حمیدرضا خامسی (مربیان)

بزرگسالان

مهدی بخشی، علی کریمی، شهاب رحیمی، محمدرضا شعبانی، احمد امینی، رضا اسماعیلی، علی وطن پرست، سید صادق ابوالوفایی، شیرزاد مهکی، مسلم دهقانی
علی اشکانی (سرمربی)، سعید سالکی و محمد محبوبی (مربیان) و سعید سبزی (سرپرست)

تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روز جمعه ۱۱ شهریور ماه و جوانان روز یک‌شنبه ۱۳ شهریورماه تهران را به مقصد بیشکک قرقیزستان ترک خواهند کرد.

ترکیب تیم‌های ملی کشتی فرنگی جوانان و بزرگسالان اعلام شد