ترک اردوی تیم ملی از سوی دو بانوی وزنه بردار

ترک اردوی تیم ملی از سوی دو بانوی وزنه بردار

صبح امروز زینب شیخ ارباب و پریسا نورعلی با درخواست خودشان از جمع اردونشینان جدا شدند و به این ترتیب در مسابقات جهانی عربستان حضور نخواهند داشت.

کوروش باقری در این باره گفت: نورعلی و شیخ ارباب از قبل هم کمی آسیب دیدگی داشتند و صبح امروز و پس از تمرین کردن درخواست کردند تا در اردو حضور نداشته باشند. این دو وزنه بردار اعلام کردند که به مسابقات جهانی عربستان نخواهند رسید و اگر کادر فنی اجازه می‌دهد آنها از جمع اردونشینان جدا شوند که این درخواست پس از بررسی با موافقت روبرو شد.

باقری ادامه داد: در حال حاضر 4 نفر دیگر در اردو حضور دارند و این دو وزنه بردار طبق خواسته خودشان به مسابقات جهانی عربستان اعزام نخواهند شد.