تسری امتیازات قوانین ایثارگری به جانبازان و شهدای مدافع حرم و امنیت در برنامه هفتم توسعه

مجلس تصویب کرد؛

تسری امتیازات قوانین ایثارگری به جانبازان و شهدای مدافع حرم و امنیت در برنامه هفتم توسعه

تسری امتیازات قوانین ایثارگری به جانبازان و شهدای مدافع حرم و امنیت در برنامه هفتم توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مزایا و امتیازات قوانین ایثارگری را به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری دادند.

به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ نمایندگان مجلس در راستای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جزء ۴ بند ج ماده ۳۱ لایحه برنامه را تصویب کردند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مزایا و امتیازات قوانین ایثارگری را به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری دادند.

بر اساس جزء ۴ بند ج ماده ۳۱ لایحه برنامه؛ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگری در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری می یابد.صفورا طالب زاده

پیشنهاد فر نیوز
نصب ۲ هزار پرچم و ۵۰۰ سازه مزین به تصاویر شهدا در شهر اصفهان