تسهیل در تردد زائران از طریق دو مرز باشماق و تمرچین

تسهیل در تردد زائران از طریق دو مرز باشماق و تمرچین

شهریار افندی زاده گفت: با توجه به آغاز عملیات اجرایی اربعین و به دلیل حجم زیاد تقاضای زائران و محدودیت‌های همگانی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سیستم حمل‌ونقل با چالش مواجه خواهد شد؛ بنابراین در این بازه زمانی توصیه می شود زائران برای تسهیل در تردد از ناوگان و خودروهای شخصی خود استفاده کنند.

به گفته معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی، یکی از راهکار‌ها برای مدیریت تقاضای ، استفاده از استراتژی هم‌پیمایی برای زائران است. با استفاده از این استراتژی، زائران در شهر‌های با مبدا یکسان در کشور می‌توانند با هم و با یک وسیله‌نقلیه شخصی سفر کنند. به عبارت دیگر با به‌کارگیری هم‌پیمایی می‌توان ضریب سرنشین وسایل نقلیه شخصی را افزایش داد که در نهایت باعث کاهش ازدحام و تراکم ترافیکی شده و مدیریت تقاضای سفر را ممکن می‌کند.

او می گوید: بر اساس آمار سال گذشته، ضریب سرنشین وسایل‌نقلیه شخصی در حدود ۲ نفر بوده که با استفاده از استراتژی هم‌پیمایی می‌توان تا ۴ نفر افزایش داد که در نهایت در صورت عدم افزایش تقاضا، تعداد وسایل‌نقلیه شخصی به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.

افندی زاده توضیح داد: با توجه به افزایش دمای هوا در ایام برای تسهیل و رفاه بیشتر زائران توصیه می کنیم که از مرزهای تمرچین و باشماق زائران استفاده کنند چراکه با توجه به خنک بودن این مرزها و تسهیل در تردد زائران حتما برنامه ریزی برای عبور از این دو مرز انجام شود.

تسهیل در تردد زائران از طریق دو مرز باشماق و تمرچین