تصاویر دیدار امیرعبداللهیان با بن سلمان

تصاویر دیدار امیرعبداللهیان با بن سلمان

که به دعوت فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه به سفر کرده ، عصر روز گذشته بعد دیدار با همتای سعودی خود در وزارت امور خارجه عربستان در یک نشست مطبوعاتی مشترک با وی شرکت کرد.

بن سلمان و عبداللهیان