تصویر تکان‌دهنده از انفجار قیمت‌ها در دولت رئیسی!

روزنامه اعتماد با انتشار اینفوگرافیکی به این سوال پاسخ داد: کالاهای اساسی در سال دوم دولت رئیسی چند درصد گران شدند؟

تصویر تکان‌دهنده از انفجار قیمت‌ها در دولت رئیسی!

بر اساس این نمودار، در دو سال فعالیت دولت رئیسی، مرغ ۲۰۳ درصد، گوشت ۳۱۸ درصد، روغن مایع ۳۲۸ درصد، تخم مرغ ۱۶۱ درصد، ماست ۳۰۷ درصد، شکر ۲۵۳ درصد، ماکارونی ۲۸۳ درصد گران شده است.

تصویر تکان‌دهنده از انفجار قیمت‌ها در دولت رئیسی!