تغییر مدیریت سکوهای بومی در دستور کار نیست

تغییر مدیریت سکوهای بومی در دستور کار نیست

عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر لزوم تغییر مدیریت و مالکیت برخی استارتاپ‌ها با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: تغییر مدیریت سکوهای بومی نه در مطرح شده و نه در دستور کار است.

وی افزود: دولت سکوهای بومی اقتصاد دیجیتال را سرمایه‌های ارزشمند کشور می‌داند و برای توسعه خدمات‌رسانی آنها به مردم نیز حمایت می‌کند. البته قبلاً هم عرض کرده‌ام که التزام به رعایت قوانین کشور توسط صاحبان و کارکنان این سکوها هم مورد انتظار است.

تغییر مدیریت سکوهای بومی در دستور کار نیست