تمامی جایگاه های سوخت کشور فعال است

تمامی جایگاه های سوخت کشور فعال است

علی‌اکبر نژادعلی با بیان اینککه وضعیت ذخایر کشور مناسب است،گفت: اکنون فعالیت جایگاه ها ادامه دارد و عرضه در جایگاه‌های سوخت کشور به‌ویژه استان تهران مطلوب است.

او شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت: مردم توجهی به شایعات افزایش قیمت و کمبود سوخت نداشته باشند و همان‌گونه که اطلاع‌رسانی شد، هیچ‌گونه مصوبه‌ای از طریق دولت و مجلس درباره افزایش قیمت بنزین ابلاغ نشده است و قرار نیست قیمت بنزین افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: اندکی ازدحام در جایگاه‌های عرضه سوخت وجود دارد که طبق روال سنوات قبل مربوط به ایام پرمصرف و پرسفر سال نظیر تابستان است.

نژادعلی گفت: مصرف سوخت در ماه‌های اخیر روندی افزایشی را طی کرده است که مجموعه وزارت نفت در این باره تلاش کرده که با افزایش تولید پالایشگاه‌های ده‌گانه کشور، مصرف را مدیریت کند.

او گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به تأمین سوخت کشور اقدام کرده و این‌گونه شایعات، هیچ خللی در روند انجام مسئولیت‌ها و تعهدها این شرکت ایجاد نخواهد کرد.

تمامی جایگاه های سوخت کشور فعال است