تمدید اعتبار بیمه سلامت فرزندان کارکنان دولت تا بیست و دو سالگی

تمدید اعتبار بیمه سلامت فرزندان کارکنان دولت تا بیست و دو سالگی

تمدید اعتبار بیمه سلامت فرزندان کارکنان دولت تا بیست و دو سالگی

مدیر کل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت گفت: تا پیش از این، بیمه سلامت این افراد، فقط تا ۱۸ سالگی تمدید اعتبار می شد.

به گزارش گروه اجتماعی حیات، جمشید شایان فر افزود: اعتبار بیمه سلامت برای فرزندان کارکنان دولت و بازنشستگان تا پیش از این فقط تا ۱۸ سالگی تمدید اعتبار می‌شد. با رویکرد جدید این اعتبار تا ۴ سال بیشتر یعنی تا ۲۲ سالگی فرزندان کارکنان دولت و بازنشستگان تمدید می‌شود.
وی ادامه داد: شاغلان و بازنشستگان نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان ندارند و تمدید اعتبار به صورت بر خط انجام می‌شود.
شایان فر افزود: در جهت تسهیل خدمات برای بیمه شدگان تمدید اعتبار سایر افراد هم ۴ ماهه تمدید می‌شود و این اعتبار هم نیاز به مراجعه حضوری ندارد.
مدیر کل بیمه گری بیمه سلامت ادامه داد: فرزندان دختر پس از ۲۲ سال از نظر ازدواج، بررسی می‌شوند و می‌توانند پس از ۲۲ سال با تماس با سامانه ۱۶۶۶ از جزییات ادامه بیمه سلامت خود مطلع شوند.
وی گفت: برای فرزندان پسر هم پس از ۲۲ سال، از نظر تحصیل و ازدواج، بررسی می‌شوند و با مراجعه به سامانه ۱۶۶۶ و حتی مراجعه حضوری بیمه خود را تمدید کنند.
شایان فر گفت: اگر فردی از شمول بیمه خود خارج می شود از بیمه گذار یا بیمه شده در خواست داریم به ما اطلاع دهد تا در خصوص معوقات یا حق بیمه بررسی و مشکلی پیش نیاید.
وی افزود: تمام بیمه شدگان با وارد کردن کد دستوری #۱۶۶۶* از وضعیت بیمه سلامت خود مطلع شوند.
وی با بیان اینکه برررسی دهک افراد در این خصوص برای کارکنان دولت نیاز نیست ادامه داد: تمدید اعتبار فرزندان کارکنان دولت از چند روز قبل به ما ابلاغ شده است و از تاریخ ۲۷ آبان ماه لازم الاجراست.