تملک خانه موزه دکتر نفیسی در دستور کار قرار گرفت

انارکی محمدی شهردار منطقه به اتفاق علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران و ناظم رضوی مدیر عامل شرکت توسعه و فضاهای فرهنگی از خانه دکتر نفیسی به درخواست خانواده مرحوم بازدید و مقرر گردید برای تملک ، ثبت خانه موزه و توسعه به خانه ادبیات پیگیری های لازم صورت پذیرد.

شایان ذکر است از افتخارات استاد نفیسی، احیا و بنیانگذاری شیوه داستان نویسی تاریخ است که در آنها روح وطن پرستی و سلحشوری و قهرمانی را تقویت نموده ،وی از بنیانگذاران مکتب نثر دانشگاهی است.

استاد نفیسی با بزرگان آن روزگار؛ همچون ملک الشعرای بهار، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، ادیب الممالک فراهانی، آصف الممالک کرمانی و دیگر بزرگان ادب فارسی که با پدر وی مراوده داشتند، آشنا شد/ ایشان پرکارترین و معروف‌ترین نویسنده این عصر است که تالیفات او به ۲۵۰ کتاب و رساله می‌رسد و تعداد مقالاتش از ۱۰۰۰ فقره افزونتر است

سعید نفیسی (متولد۱۲۷۴- ۱۳۴۵ ه.ش وفات نمود). او را ادیب ، نویسنده ، مورخ ، لغت شناس ،مترجم ، شاعر ،کتابشناس ، روزنامه نگار و دانشمندی اثرگذار در ادبیات، تاریخ و فرهنگ معاصر ایران می شناسند ، مرد بزرگی از خاندانی بزرگ، که جملگی طبیب و حکیم و عالم بودند. پدرش مرحوم ناظم الاطبا کرمانی، طبیبی حاذق و ادیبی نامدار در دوران قاجار و موسس اولین بیمارستان مدرن ایران بود. سعید نفیسی از پایهگذاران مدرسه علوم سیاسی ، دانشسرای عالی ، دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان زبان فارسی بود. استاد نفیسی در آبان ماه ۱۳۴۵ ه.ش، در سن ۷۱ سالگی با کوله باری از یادگارها و آثار با ارزش و ماندگار چشم از جهان فروبست.

نوشته تملک خانه موزه دکتر نفیسی در دستور کار قرار گرفت اولین بار در پایگاه خبری همت خبر. پدیدار شد.

پیشنهاد فر نیوز
تحصیل ۸ هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان خوزستان