تنیس روی میز پس از ۶۵ سال در انقلاب اسلامی تاریخ‌ساز شد

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است

پیشنهاد فر نیوز
وضعیت اینترنت به حالت عادی بازگشت