توئیت جنجالی محمدرضا شهبازی مجری تلویزیون درباره طوفان الاقصی

توئیت جنجالی محمدرضا شهبازی مجری تلویزیون درباره طوفان الاقصی

توییت محمدرضا شهبازی، مجری صداوسیما درباره عملیات توفان الاقصی از غزه علیه اسراییل را در اینجا ببینید.

98035_407

پیشنهاد فر نیوز
مرگ پریگوژین تایید شد