توافق ایران و آمریکا بر سر نفت

توافق ایران و آمریکا بر سر نفت

طبق ادعای بلومبرگ در هفته های اخیر شاهد توافق تهران و واشنگتن بر سر تبادل زندانیان با دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و کاهش غنی سازی اورانیوم از سوی تهران بودیم. علاوه بر این دو کشور توافقاتی بر سر جریان فروش نفت ایران انجام داده‌اند.

نفت

در این راستا مقامات آمریکایی به طور تلویحی اذعان کرده‌اند که برخی تحریم های مربوط به فروش نفت ایران را لغو کرده و تهران نیز از افزایش تولید نفت بی سابقه در پنج سال گذشته خبر داده است.