توزیع ۵۰۰ تُن آرد میان واحدهای خبازی استان کرمانشاه

  • افران
توزیع ۵۰۰ تُن آرد میان واحدهای خبازی استان کرمانشاه

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: ۵۰۰ تن آرد در سه سرفصل به واحدهای خبازی در استان کرمانشاه اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، عبدالوحید محمدی درخصوص آرد ترمیمی برای محله‌هایی با سرانه آرد کمتر از میانگین، اظهار کرد: واحدهای خبازی طبق پایش صورت گرفته از نظر نحوه و میزان عملکرد مورد بررسی قرار گرفتند و با ارائه تعداد نانوایی‌ها در هر محله و به دست آوردن سرانه مصرف و جمعیت به نتیجه دقیقی رسیده‌ایم.

وی افزود: برای رساندن به حد میانگین سرانه مصرف در نظر داریم آرد در اختیار استانداری را به واحدهای خبازی در محله‌هایی که سرانه سهمیه کمتر از میانگین دارند، اختصاص دهیم.

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به وجود صف در خبازی‌های بعضی محلات و نان مازاد در خبازی دیگر محلات با ایجاد سرانه مصرف یکنواخت از تشکیل صفوف طولانی در نانوایی‌های محلات با سرانه آرد پایین جلوگیری می‌شود، چراکه میزان سهمیه آرد در هر محله به میزان جمعیت همان محلات تعیین می‌شود.

به گزارش ایمنا، سرفصل‌های آرد تشویقی شامل سهمیه آرد ترمیمی در اختیار فرمانداران، سهمیه آرد تشویقی برای واحدهایی با عملکرد مثبت در سامانه نانینو و سهمیه آرد ترمیمی اختصاص یافته از سوی استانداری برای محله‌های دارای سرانه آرد کمتر از میانگین در شهر کرمانشاه است.

کد خبر 753384

  • تعمیر یخچال در اصفهان