تیرانداز نوجوان ایرانی نقره جایزه بزرگ امیر قطر را شکار کرد

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است