جزئیات شهادت سرباز وظیفه در یک اقدام تروریستی +عکس

جزئیات شهادت سرباز وظیفه در یک اقدام تروریستی +عکس

سردار رضا شجاعی اظهارکرد: حوالی ظهر امروز تروریست های بزدل در اقدامی با استفاده از سلاح دوربین دار به سمت برجک شماره ۲ پاسگاه میل ۸۴ گروهان مرزی ریگ ملک جاوه تیراندازی کردند.

وی ادامه داد: بر اثر این تیراندازی "محمد آتش زایی" که در حال پاسداری از مرزهای ایرانی اسلامی بود، به شهادت رسید.

جزئیات شهادت سرباز وظیفه در یک اقدام تروریستی +عکس