جوی آرام در اغلب نقاط کشور طی پنج روز آینده

جوی آرام در اغلب نقاط کشور طی پنج روز آینده

امروز در بخش هایی از هرمزگان به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر رگبار پراکنده گاهی و پیش بینی می شود و در پنج روز آینده در غالب مناطق کشور جوی پایدار و آسمانی صاف انتظار می رود.

از امروز تا چهارشنبه در نواحی شمال شرق شرق جنوب شرق و بخشهایی از مرکز کشور در برخی ساعات روز افزایش سرعت وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.

همچنین طی این مدت در شرق کشور در مناطقی از شمال سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل نوار شرقی خراسان جنوبی و جنوب شرق خراسان رضوی وزش باد شدید همراه با گردوخاک گاهی توفان شن موجب کاهش کیفیت و کاهش دید افقی خواهد شد.

طی سه روز آینده شرق دریای عمان مواج پیش بینی می شود.

جوی آرام در اغلب نقاط کشور طی پنج روز آینده