حتی برخی داروهای عادی هم کمیاب هستند

به گزارش فریاد، به نقل از انتخاب، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و درمان مجلس، درباره کمبود دارو و کیفیت پایین آن، گفت: این صحبت دیگر تکراری شده است. ما بار ها گفته ایم صنعت دارو مش