حداکثر حقوق کارگران چقدر است؟ / توضیح وزیر کار درباره حداکثر حقوق کارگران

بحث افزایش حقوق کارگران مدت هاست که مطرح می شود و حتی وزیر کار نیز در این باره صحبت هایی کرده است. حال باید ببینیم در جلسه آینده شورای عالی کار اتفاق مثبتی در این زمینه می افتد یا خیر.

وی گفت: ما حداقل حقوق کارگران را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.

پیشنهاد فر نیوز
آغاز چهارمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور