حرکت به سوی عدالت مالیاتی/ ضرورت توسعه کسب و کارهای آبی

۰۰:۲۵ – ۰۲ شهریور ۱۴۰۲

۰۰:۲۵ – ۰۲ شهریور ۱۴۰۲

روزنامه‌های اقتصادی دوم شهریور؛

حرکت به سوی عدالت مالیاتی/ ضرورت توسعه کسب و کارهای آبی

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه دوم شهریور به بیان مسائلی همچون سردرگمی خریداران از قیمت گذاری سلیقه ای، حرکت به سوی عدالت مالیاتی، فاصله ایران تا بریکس، ضرورت توسعه کسب و کارهای آبی، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

روزنامه اسکناس

روزنامه اقتصاد سرآمد

روزنامه اقتصاد ملی

روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه روزگار

روزنامه شروع

روزنامه اقتصاد مردم