حسین شیوا مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی شد

حسین شیوا مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی شد

حسین شیوا مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی شد

وزارت نفت سکان مدیریت بزرگ‌ترین شرکت صنعتی مهندسی خود را به مدیر نفتی خودحسین شیوا سپرد.

به گزارش بازار، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، یک شرکت پیمانکار مهندسی، خرید، ساخت و نصب در تراز بین المللی می‌باشد به گونه‌ای که این شرکت قادر به اجرای خدمات خشکی و فراساحلی در صنعت نفت و گاز است و با توجه به موفقیت‌های اخیر، به یک شرکت سرمایه‌گذار (هولدینگ) تبدیل شده است.
شرکت IOEC یکی از پیمانکاران معتبر و شناخته شده EPCI و EPCD در بخش فراساحل و خشکی در سطح کشور و منطقه می‌باشد که با بهره‌گیری از توانمندی کامل در حوزه‌های مهندسی، تدارکات، ساخت، نصب، حفاری و راه اندازی همچنین لوله‌گذاری، اندود بتن، کابل‌گذاری و مدیریت مگاپروژه‌ها قادر است، خدمات ممتازی به پروژه‌های فراساحل و خشکی در حوزه‌های متعدد صنعت نفت و گاز ارائه مینماید. وهم اکنون پروژه‌های بزرگی از شرکت ملی نفت ایران توسط این شرکت در حال اجرا می‌باشد.

حسین شیوا از مدیران موفق با سابقه نفتی است که توسط وزارت نفت برای این مهم انتخاب شده است.