حضور مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه در نشست پژوهشی منطقه سه کشوری مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

حضور مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه در نشست پژوهشی منطقه سه کشوری مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

دکتر رضا تحویلیان، مدیر کل که وی را دکتر بهزاد مهکی، معاون توسعه مدیریت و منابع و دکتر نوشاد محمدی، سرپرست شعبه استانی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، همراهی می‌کردند در اولین نشست پژوهشی منطقه سه کشوری مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار)این نشست امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، به میزبانی اداره کل بیمه سلامت استان همدان و با حضور مدیران مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، مدیران کل و سرپرستان شعب استان‌های منطقه سه کشوری و اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد.

در این نشست یک روزه، اهداف راه‌اندازی واحدهای استانی، مساله‌یابی، چالش‌های موجود و برنامه‌های شعب استانی و اولویت‌های پژوهشی منطقه ۳ کشوری و استان‌ها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت