حقوق‌ها در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد؟

حقوق‌ها در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد؟

داوود منظور روز دوشنبه درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و در نیمه دوم سال جاری با توجه به عدم کاهش تورم و فشارهای اقتصادی به مردم گفت: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم. افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.

حقوق‌ها در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد؟

در ادامه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: بخش عمده ای از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مختصر مطالباتی باقی مانده که در حال تامین منابع آنها هستیم. از این رو این مطالبات در اولین فرصت پرداخت خواهد شد.

پیشنهاد فر نیوز
تعدادی آمریکایی در اسرائیل کشته شدند