حقوق و استخدام فرهنگیان در این شهر روال شد / دفاع تمام قد استاندار

چالش بزرگ کمبود معلم همچنان در بسیاری از شهرها در جریان است. ضمن اینکه حقوق و مطالبات بسیاری از معلمان و فرهنگیان همچنان هم به آن میزانی که مطلوبشان باشد، نرسیده است.

سید محمدآقا میری در جلسه برنامه ریزی و توسعه استان بر پیگیری و تعیین تکلیف نحوه استخدام معلمان تاکید کرد و گفت: بر اساس آمار‌ها با ۲۳ تا ۲۵ درصد کمبود معلم روبه رو هستیم و در خصوص کمبود‌ها و سرانه آموزش و پرورش باید برنامه ریزی صورت گیرد تا کمبود‌ها رفع شود .

استاندار با اشاره به ضرورت کاهش تراکم دانش آموزی در مدارس گفت: به دلیل افزایش سالانه تراکم باید این موضوع پیگیری شود و با توجه به آمار‌ها برای کاهش تراکم نیاز به معلم به ۴۰ درصد خواهد رسید.

مدیرکل آموزش وپرورش استان قم در شورای برنامه ریزی و توسعه با اشاره به اینکه بر اساس گزارش سازمان نوسازی مدارس کشور قم رتبه سوم کشور از نظر تراکم آموزشی دارد گفت: در بحث زیرساخت‌ها و تراکم ۳۰ دانش آموز است و این در حالی است که در کشور تراکم دانش آموزی ۲۴ نفر در هر کلاس است.

علیرضا رحیمی با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی در کشور ۵/۲درصد است گفت سرانه فضای آموزشی در استان قم ۴/۲ متر است که قم در کنار سیستان بلوچستان، البرز و آذربایجان غربی رتبه ۲۷ کشور دارد که این کمبود‌ها باعث کاهش کیفیت آموزشی، فرهنگی و پرورشی دانش آموزان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار معلم در آموزش و پرورش داریم گفت: در استان ۳۲۲۷ معلم کمبود داریم که بر اساس آمار‌ها در حال حاضر با کاهش ۲۵ درصدی معلم روبه رو هستیم

وی افزود:درخیابان انسجام، شهرک قدس و شهید سلیمانی، فلکه جوان، فراشاهی و انسجام با مشکل کمبود مدرسه روبه رو هستیم و در این مناطق در مقایسه با سایر مناطق مشکل بیشتر است.

رحیمی پیشنهاد افزایش بودجه تملک دارایی آموزش و پرورش از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد، صدور مجوز تجاری سازی به مدارس وتعیین تکلیف مدارس ملک زاده، باقر العلوم، ثامن الحجج، شهید سلیمانی و ناصر شهریور را ارائه کرد.

همچنین در این جلسه سازمان برنامه و بودجه آمار‌های توسعه و آمایش سرزمینی استان قم در یک دهه گذشته در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیر ساختی را ارائه کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما