حمایت ویژه دولت از این افراد / مردان این مبلغ را دریافت نمی کنند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، انسیه خزعلی در خصوص فراهم کردن شرایط برای فعالیت زنان در جامعه گفت: یکی از کارهایی که معاونت امور زنان انجام داده بحث سیاست گذاری در حوزه زنان است.

انسیه خزعلی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید این سیاست‌ها و قوانین را اجرا کنند ولی این مسائل باید رصد و احصا شود.

وی ادامه داد: برای اولین بار در این دولت بانوانی از جانب رئیس جمهور در شورای های عالی منصوب شدند. ۱۲ برنامه در حوزه زنان در این دولت اجرا شده است و پست مشاوره بانوان یکی از این موارد بوده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، خاطر نشان کرد: ۵,۰۰۰ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده که از این میزان ۳,۰۰۰ میلیارد تومان استفاده شده است.

وی تاکید کرد این دولت، از کسب و کارهایی که در حوزه خانواده انجام می‌شود نیز حمایت کرده است.

خزعلی گفت: در برنامه هفتم برای اولین بار یک فصل به حوزه زنان و خانواده اختصاص داده شد و در حیطه‌های مختلف که نیاز به پشتیبانی از زنان و خانواده وجود دارد مسائل آن احصا شد.

وی افزود: قانون شغل منعطف نیز برای حمایت از زنان شاغل پیگیری شد. متأسفانه بعضی از قوانینی که وجود دارد سلیقه‌ای به آن عمل می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مشاغل خانگی در این دولت رشد بسیار خوبی داشته است. ۸۰ درصد مجوزهایی که در زمینه مشاغل داده شده مربوط به مشاغل خانگی بانوان بوده است.