حمله دزدان به بیرانوند| جزئیات دزدی از علیرضا بیرانوند

حمله دزدان به بیرانوند| جزئیات دزدی از علیرضا بیرانوند

پیش از ظهر امروز علیرضا بیرانوند در محله دادمان مورد حمله سارقان قرار گرفت و موبایل او ربوده شد.

این درحالی است که بیرانوند در زمان سرقت داخل خودرو بود. او قصد دارد از سارقان موبایل خود شکایت کند.

این چندمین مورد سرقت از فوتبالی‌ها در چند ماه اخیر است.

دزدی از بیرانوند

پیشنهاد فر نیوز
استفاده از نظرات نوجوانان در مدیریت شهر کارساز است