حمله سارقان به محمدحسین میثاقی/ گوشی مجری فوتبال برتر دزدیده شد

حمله سارقان به محمدحسین میثاقی/ گوشی مجری فوتبال برتر دزدیده شد

یک سارق، تلفن همراه محمدحسین میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر را از او ربود. تلفن همراه میثاقی در شرایطی دچار شده که در ماشین بوده است.

چند روز قبل بهنام ابوالقاسمپور، بازیکن سابق به دلیل درگیری با دزدان در بیمارستان بستری شده بود.

میثاقی