خبری تلخ از استقلال| ستاره خارجی استقلال جدا می شود ؟

خبری تلخ از استقلال| ستاره خارجی استقلال جدا می شود ؟

هنوز چند روز نیست که منتظر محمد به اضافه شده اما این بازیکن نیامده از جمع آبی‌ها رفتنی شده است.

ظاهرا این بازیکن قرار است با نظر از جمع استقلالی‌ها جدا شود و فصل آینده در تیمی دیگر توپ بزند.

هنوز باشگاه استقلال در این خصوص تصمیم گیری نکرده است.

ستاره خارجی استقلال جدا می شود ؟