خبر بد برای تیم ملی ایران | ملی پوش جوان ایران درگذشت

خبر بد برای تیم ملی ایران | ملی پوش جوان ایران درگذشت

یکی از ملی‌پوشان راگبی‌‌ جوانان در یک سانحه تصادف جان خود را از دست داد.

مهدی نوروزی چند روز پس از آنکه در مسابقات انتخابی تیم ملی راگبى جوانان در قم شرکت کرده بود، در تهران در اثر تصادف ماشین شخصی با کامیون جان به جان آفرین و تسلیم کرد.

خبر بد برای تیم ملی ایران | ملی پوش جوان ایران درگذشت

این ملى پوش راگبى جوانان در این سانحه تصادف رانندگى جان خود را از دست داد.

افکارنیوز این ضایعه را به خانواده نوروزى و جامعه ورزش کشور تسلیت مى گوید.