خبر خوش پوتین به مردم کشورش

خبر خوش پوتین به مردم کشورش

« » رئیس جمهور روز سه‌شنبه گفت که روسیه طی سال 2022 داخل پنج اقتصاد بزرگ جهان شده و از آلمان از نظر قدرت خرید و حجم اقتصاد پیشی گرفته است.

وی که این سخنان را در جریان نشست شورای توسعه راهبردی و پروژه‌های ملی مطرح می‌کرد گفت: «با وجود پیش‌بینی‌های بد بینانه‌ای که ارائه شده و هنوز هم گهگاهی از سوی برخی کارشناسان، اغلب کارشناسان غربی شنیده می‌شود، تا پایان 2022، با وجود این پیش‌بینی‌ها، روسیه وارد نردبان پنج اقتصاد بزرگ جهان شده است».

پوتین اضافه کرد: «بر اساس گزارش بانک مرکزی، روسیه زمام امور را در دست گرفته و از آلمان از نظر قدرت خرید و از نظر حجم اقتصاد، پیشی گرفته و این از مهمترین نشانه‌ها به شمار می‌آید».

رئیس جمهور روسیه افزود: «وضعیت کنونی بودجه در روسیه با ثبات بوده و به دور از هرگونه خطرات قرار دارد».

خبر خوش پوتین به مردم کشورش

وی ادامه داد: «تولید کنندگان روسی با اطمینان، جای شرکت‌های خارجی را که این کشور را ترک کرده، پُر کرده‌اند و روسیه همین رویکرد را ادامه خواهد داد».

پوتین گفت: «کابینه و بانک مرکزی باید از ابزارهای موجود به نحو احسن استفاده کرده و فرار سرمایه از کشور را کنترل کنند».

رئیس جمهور روسیه نسبت به کاهش زاد و ولد در این کشور نیز هشدار داد و گفت تا زمانی که در روسیه فرزندان کمتری نسبت به یک سال پیش به دنیا می‌آیند، لازم است تا اقدامات بیشتری انجام شود.