خبر فوری از استقلال| واگذاری استقلال به وزارت اقتصاد به تایید نرسید

خبر فوری از استقلال| واگذاری استقلال به وزارت اقتصاد به تایید نرسید

روز 28 فروردین سال جاری به صورت رسمی اعلام کرد که مشکل مالکیت مشترک دو باشگاه و استقلال حل شده است. پس از این ماجرا عنوان شد که مالکیت پرسپولیس در اختیار وزارت ورزش و استقلال در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است.

خاندوزی گفت: پیشنهادی که سال گذشته مطرح شد و قرار بود مجمع باشگاه استقلال تغییر کند و به وزارت اقتصاد واگذار شود، در نهایت به تأیید نرسید. وزیر اقتصاد چون عضو مجامع شرکت‌های دولتی است به همراه وزیر ورزش و جوانان و وزیر دادگستری عضو مجمع استقلال هستند ولی پیشنهاد شده بود این باشگاه به وزارت اقتصاد واگذار شود که به تأیید نرسید.

واگذاری استقلال به وزارت اقتصاد به تایید نرسید