خبر فوری از پرسپولیس| افشاگری پیروانی درباره شرایط مالی پرسپولیس

خبر فوری از پرسپولیس| افشاگری پیروانی درباره شرایط مالی پرسپولیس

در مورد شرایط مالی بازیکنان اظهار داشت: بازیکنان و اعضای تیم من را رازدار خود می دانند و اگر هر مشکلی داشته باشند با من در میان می گذارند و من هم سعی کرده ام همیشه برای حفظ آرامش تیم مشکلات را درون خودمان حل کنم اما گاهی دیگر کاری از دست من بر نمی آید. شرایط مالی ما خوب نیست و من مجبورم که صدای بازیکنان را به گوش مسئولان برسانم. بازیکنان طلب هایی دارند و از طرفی دست باشگاه هم بسته است.

وی افزود: بازیکنان بارها شده به خاطر نجابتشان و احترامی که برای حرف من قائل هستند اعتراض نمی کنند و تمرینات خود را برگزار می کنند اما بهتر است هواداران بدانند که شرایط مالی خوب نیست و این تیم با سیلی صورت خودش را سرخ نگه داشته است.

خبر فوری از پرسپولیس| افشاگری پیروانی درباره شرایط مالی پرسپولیس

سرپرست سرخپوشان ادامه داد: همه از بیرون فکر می کنند این سه قهرمانی که فصل پیش به دست آمد به همین راحتی بوده اما خوب است بدانند که کسب سه قهرمانی و بعد هم دفاع از آن راحت نیست و باید به شرایط تیم رسیدگی کرد. کار سخت است و من وظیفه دارم که حرف دل تیم را بزنم تا به این وضعیت رسیدگی شود.