خدا عجب رسانه قوی و قدرتمندی دارد

مژده خبر- همیشه می گفتیم بدی رییسی این هست که تیم رسانه ای ندارد خوب کار می کند ولی نشان نمی‌دهد ضعیف است……

همیشه می گفتیم بدی رییسی این هست که تیم رسانه ای ندارد خوب کار می کند ولی نشان نمی‌دهد ضعیف است……
خدا زد به دهان همه ما و گفت تو برای خدا کار کن من خدا می شوم تیم رسانه ای تو

و خدا عجب رسانه ای دارد؛ از شرق تا غرب عالم پرچم نیمه افراشته کردند و حتی دشمنان پیام تسلیت دادند و حتی مجری بی بی سی بغض در گلو خبرت را می خواند

خدا عجب رسانه قویی دارد

دیگربعد از این همه بدانیم هرجا کار پیش نمی‌رود بخاطر نداشتن رسانه نیست بخاطر فقدان اخلاص هست.

در بحبوحه قدرت نمایی انواع رسانه ها خدا درس بزرگی به همه ما داد.

باید اخلاص داشت چه در دهه شصت باشی همت و بابایی شوی چه در دهه۱۴۰۰ و اوج رخ نمایی دنیای مجازی بی خیال اینستا و توییتر و کلاب هاوس…… باش به خدا بچسب خدا تو را منتشر می‌کند نامت را و راهت را …..

این درس بزرگ رئیسی بود به همه ما.
ما فکر کردیم این درس بزرگ شهدا در دهه شصت باقی ماند غافل اینکه هنوز رمز شهادت همین است.

همان چیزی که فکر می کردیم نقطه ضعف رییسی است دقیقا نقطه قوت او بود برای همین شد « شهید رییسی»

اللهم اجعلنی من عبادک الصالحین المخلصین بدماء شهداء تا.

  • منبع خبر : مژده خبر