خلجی: دوبرابر شدن حقوق دولتمردان دروغ است

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مورد برخی ادعاها درباره دوبرابر شدن حقوق اعضای کابینه دولت سیزدهم گفت: این ادعا کاملا کذب و قطعا دروغ است.