خوراک نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شدند

خوراک نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شدند

جزئیاتی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳؛
خوراک نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شدند

وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی ما به التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از طریق اعتبارات اسنادی دریافت کند.

به گزارش بازار، بر اساس بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موظف است ما به التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره – طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی این بند و نیز اجازه فروش فرآورده‌های نفتی اصلی به آنها با تأیید هیئت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۱۲) نمی‌شود.