دبیر ستاد مردمی (امید) دکتر پزشکیان در استان کرمانشاه: کرمانشاهیان عزیز! با رای به دکتر پزشکیان به توسعه استانمان کمک کنیم

دبیر ستاد مردمی (امید) دکتر پزشکیان در استان کرمانشاه گفت: مردم عزیز کرمانشاه! با رای به دکتر پزشکیان به توسعه استانمان کمک کنیم. دکتر امید قادری با تشویق مردم استان به حضور گسترده در پای صندوق های اخذ رای اظهار کرد: پانزدهم تیر ماه قطعا روزی سرنوشت ساز در تاریخ کشور و استان ماست لذا […]

دبیر ستاد مردمی (امید) دکتر پزشکیان در استان کرمانشاه گفت: مردم عزیز کرمانشاه! با رای به دکتر پزشکیان به توسعه استانمان کمک کنیم.

دکتر امید قادری با تشویق مردم استان به حضور گسترده در پای صندوق های اخذ رای اظهار کرد: پانزدهم تیر ماه قطعا روزی سرنوشت ساز در تاریخ کشور و استان ماست لذا نباید با بی تفاوتی از کنار آن بگذریم.

وی ادامه داد: اگر توسعه شهر و دیار مان برایمان مهم است با حضور پرشور و گسترده در پای صندوقهای رای، نام دکتر مسعود پزشکیان را در برگه های رای خود ثبت کنیم.

دکتر قادری تصریح کرد: قطعا نام کرمانشاه با ثبت رکوردی کم نظیر در رالی به دکتر پزشکیان برای همیشه در تاریخ توسعه ایران ثبت خواهد شد.