درخواستی از ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان؛ / در استانها هم تشکیلات متناظری برای انتخاب مدیران راه اندازی شود

به گزارش روزنامه باختر، با روی کار آمدن دولت دکتر پزشکیان، طبیعتاً انتظار تغییر روند حکمرانی و صدالبته تغییر بدنه مدیریتی کشور می رود. اما ایجاد تغییراتی به این وسعت نیازمند داشتن ساز و کاری دقیق است که مانع از روی کار آمدن فرصت طلبان و مدیران تکراری و ناکارآمد شود. دفتر رییس جمهور منتخب […]

انتخاب مدیران در شرکت سهامی خاص

به گزارش روزنامه باختر، با روی کار آمدن دولت دکتر پزشکیان، طبیعتاً انتظار تغییر روند حکمرانی و صدالبته تغییر بدنه مدیریتی کشور می رود. اما ایجاد تغییراتی به این وسعت نیازمند داشتن ساز و کاری دقیق است که مانع از روی کار آمدن فرصت طلبان و مدیران تکراری و ناکارآمد شود.

دفتر رییس جمهور منتخب مردم، با صدور آیین نامه ای، کلیات چگونگی روند انتخاب و انتصاب وزرا، روسای سازمان، استانداران، و مدیران را در قالب کمیته های ۹ گانه ترسیم کرده و برای اعضای این کمیته ها نیز سازوکاری را ترسیم کرده است.

از آنجایی که هیچ بانک اطلاعاتی دقیقی از نیروی انسانی در استان و کشور وجود ندارد و به جهت جلوگیری از تکرار مدیران ناکارآمد باید در وهله اول به سراغ جمع آوری اطلاعات نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند برویم، لذا انجام این مهم نیازمند صدور فراخوان طرح شایسته گزینی و بررسی اطلاعات بدست آمده در کمیته های ۹ گانه دارد.

اما انتظار ما از دفتر رییس جمهور منتخب این است که اختیار لازم را به ستادهای استانی خود دهند که آنها نیز بتوانند با راه اندازی تشکیلاتی متناظر با کمیته های ۹ گانه کشور اقدام به تسریع در روند شایسته گزینی مدیران کنند.

در ادامه ساختار تشکیلاتی آیین نامه اجرایی انتخاب اعضای کمیته های ۹ گانه که متناظر با مدل کشوری، استانی شده است را مرور می‌کنیم.

الف) دو نفر نخبه دانشگاهی و دو نفر نخبه تخصصی غیر دانشگاهی

ب) یک نفر از جبهه اصلاحات

ج) دونفر از تشکل های تخصصی نظام های صنفی یا سازمان های مردم نهاد

د) یک نفر نماینده بخش خصوصی مرتبط به پیشنهاد اتاق بازرگانی
ه) یک نفر از نمایندگان ادوار به پیشنهاد مجمع نمایندگان ادوار استان
و) دو نفر از اعضای ستادهای استانی دکتر پزشکیان با هماهنگی رئیس ستاد مرکزی
ز) یک نفر از بانوان و اقوام یا اقلیت ها

برای هر کدام از سمت های استاندار، فرماندار،بخشدار و مدیران کل باید بین ۳ تا ۵ نامزد معرفی شود.

الف) دست کم ۶۰ درصد نامزدهای پیشنهادی هر کمیته زیر ۵۰ سال باشند.
ب)دست کم ۶۰ درصد نامزدهای پیشنهادی هر کمیته سابقه پست مورد نظر را نداشته باشند.
ج)دست کم ۶۰ درصد نامزدهای پیشنهادی هر کمیته از دستگاه ذیربط باشند.
د)دست کم ۲۰ درصد از نامزدهای پیشنهادی هر کمیته از بانوان یا اقلیت ها باشند.

با این سازوکار می توان از میان اطلاعات بدست آمده از طرح فراخوان شایسته گزینی به بهترین گزینه های ممکن برای تصدی مناصب موجود در سطح استانها پرداخت.

هادی نوروزی-سردبیر روزنامه باختر
بیستم تیر ماه ۱۴۰۳