درخواست نمایندگان مجلس برای کاهش ساعت کار کارکنان اداری

درخواست نمایندگان مجلس برای کاهش ساعت کار کارکنان اداری

حسین گودرزی اظهار کرد: با استناد به ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعداد ۱۱۱ نفر از در نامه به هیئت رئیسه مجلس خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع در هفته و افزایش تعطیلات اداری در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها از یک روز به دو روز در هفته گردیدند.

وی افزود: برابر ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس چنانچه ۵۰ نفر از نمایندگان خواستار رسیدگی خارج از نوبت به طرح یا لایحه‌ای شوند هیئت رئیسه موظف است در اسرع وقت نسبت به بررسی آن در صحن مجلس اقدام نمایند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در این لایحه که کلیات آن در مجلس تصویب و جزئیات آن خرداد ماه در کمیسیون اجتماعی به پایان رسیده است، میزان کار اداری در هفته از ۴۴ ساعت فعلی به ۴۰ ساعت کاهش و روزهای تعطیل از یک روز به دو روز افزایش می‌یابد.

درخواست نمایندگان مجلس برای کاهش ساعت کار کارکنان اداری